Δάπεδα Εσωτερικού Χώρου

Το ξύλινο πάτωμα ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., ως δομικό υλικό έχει αποδείξει ότι υπερέχει σε όλους τους τομείς, γι’ αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο πολλών σύγχρονων κατοικιών, αλλά και παλαιοτέρων, καθώς το συναντάμε σε κατασκευές της δεκαετίας του 1950 - 1960 και μάλιστα σε άριστη κατάσταση.

Στα δάπεδα εσωτερικού χώρου σας προσφέρουμε τη δυνατότητα πολλών επιλογών ως προς τον τύπο, τη μορφή και τη σχεδίαση του πατώματος, το είδος του ξύλου και τον τρόπο εγκατάστασης. Επίσης, αναβαθμίζουν αισθητικά τον χώρο σας, δημιουργούν ένα υγιεινό μικροκλίμα (λόγω της αργής προσρόφησης και αποβολής της υγρασίας), έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι θερμομονωτικά και δε φορτώνονται με στατικό ηλεκτρισμό.

Στην ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε. μπορείτε να βρείτε αυτό που ταιριάζει στον δικό σας εσωτερικό χώρο:

  1. Δάπεδα μασίφ καρφωτά
  2. Δάπεδα μασίφ κολλητά
  3. Δάπεδα ημιμασίφ κολλητά δάπεδα
  4. Δάπεδα κουμπωτά πλωτά προβερνικωμένα