Πιστοποιήσεις

Η ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., για την κατασκευή και τοποθέτηση των ξύλινων δαπέδων της, ακολουθώντας το πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής, επιλέγει ξυλεία από εργοστάσια πιστοποιημένα με PEFC και χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά.

Φροντίζουμε διαρκώς να βελτιώνουμε και να εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις και τις τεχνικές μας, ώστε το τελικό προϊόν, να πληροί τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί.

Η ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., είναι πιστοποιημένη εταιρεία με ISO 9011: 2008. Η κορυφαία ποιότητα των πατωμάτων ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας, όπου γίνεται αυστηρός έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών. Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως η σήμανση CE προς συγκεκριμένες ιδιότητες (αντίδραση σε πυρκαγιά, περιεχόμενη φορμαλδεΰδη και πενταχλωροφαινόλη, ολισθηρότητα, αντοχή σε θραύση, θερμική αγωγιμότητα και βιολογική αντοχή).

Catas

FSC_Certificate_2014-2019

CE2+Certificate_2018

KOMO_Certificate_2018_EN

KOMO_Certificate_2018_NL

ISO_9001-2008

Lloyd's_Register_BS-1088_2014_Okoume-Sapelli

 

Look for our FSC®-certified products